Training reservering

Om het zwemmen weer op te pakken, hebben we enkele maatregelen moeten treffen, één daarvan is dat we maximaal 15 zwemmers mogen toelaten tot het zwembad om de 1,5 meter te kunnen handhaven.

Alle richtlijnen die gevolgd dienen te worden zijn beschreven in een protocol wat hier te downloaden is. (LINK) (versie 1.6)

Daarom is het noodzakelijk dat wij ook weten dat er niet meer dan 15 zwemmers op een training afkomen. Tevens willen we natuurlijk teleurstelling voorkomen dat we mensen geen toegang kunnen verschaffen richting het bad.

Daarom willen wij jullie vragen om in de onderstaande agenda een training moment te selecteren en vervolgens de reservering te plaatsen. Aan het getal achter het tijdstip kun je zien hoeveel beschikbare plaatsen er nog zijn.

Training mogelijkheden

Mocht het reserveren niet lukken, of wil je een bestaande reservering annuleren, mail dan naar reserveringen@zpkbudel.nl of bel 084-8722506 (1€ per minuut) , dan krijg je één van de Corona coördinatoren aan de lijn.

x Logo: Shield
Deze Site Is Beveiligd Door
Shield