Technische Commissie

De Technische Commissie behandelt alle zaken ten aanzien van het zwemmen.

Tevens is de Technische Commissie verantwoordelijk voor de bijscholing en opleiding van de trainers en officials kader binnen onze vereniging.

De Technische Commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Edward van Nijmweegen – Voorzitter Technische Commissie – Wedstrijd secretariaat Masters – Hoofd trainer
  • Guido Kauffmann – Wedstrijd secretariaat

Deze leden komen regelmatig bij elkaar om de gang van zaken in de zwembaden te bespreken en zorgt er voor dat er in alle groepen op de zelfde wijze training wordt gegeven.

Mochten er vragen zijn ten aanzien van de zwemtrainingen in de zwembaden of als er vragen zijn over het zwemmen in het algemeen dan kunt u deze mailen naar de Technische Commissie, E-mail: tc@zpkbudel.nl