Privacy Statement

Binnen onze zwemvereniging worden persoonsgegevens van onze leden geregistreerd en verwerkt. Dit is noodzakelijk om tot een juiste en volledige ledenadministratie te komen en onze activiteiten uit te kunnen voeren. Hieronder is in onze privacy verklaring weergegeven hoe wij omgaan met uw gegevens.

Uiteraard worden persoonsgegevens van onze leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Zwem- en Poloklub Budel zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Zwem- en Poloklub, Postbus 2188, 6020 AD Budel. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken en bewaren

Zwem- en Poloklub Budel verwerkt persoonsgegevens van onze leden en oud-leden. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam alsmede voorletters
– Geslacht
– Geboortedatum & geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres(sen)
– IBAN rekeningnummer en tenaamstelling van de rekening.
– Betalingsstatus van facturen.
– Zwemniveau en groepsindelingen alsmede gezwommen tijden tijdens wedstrijden en behaalde diploma’s.
– Aanwezigheidsregistratie van lessen en trainingen.
– Mutaties van de lidgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zwem- en Poloklub Budel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Wij verzamelen van onze minderjarige leden dezelfde persoonsgegevens als van volwassen leden. Immers, de gegevens die wij verzamelen zijn noodzakelijk voor registratie in onze ledenadministratie. Aanmelden als lid dient in alle gevallen onder de verantwoording van de wettelijk vertegenwoordiger te geschieden. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker (van onze website) ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fg@zpkbudel.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we persoonsgegevens verwerken

Zwem- en Poloklub Budel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het inschrijven in de ledenadministratie
– Het afhandelen van contributiebetaling
– Om leden te informeren over verenigingsaangelegenheden
– Om diensten te kunnen leveren (trainingen worden gezien als dienst) en extra activiteiten aan te kunnen bieden
– Om te voldoen aan de eisen van de sportbond waarbij wij zijn aangesloten (KNZB)

Hoe lang we gegevens bewaren

Zwem- en Poloklub Budel zal uw persoonsgegevens actief bewaren en beheren zolang het lidmaatschap geschied. Na afmelding worden de gegevens gearchiveerd en op verzoek volledig verwijderd. Voor gegevens aangaande facturatie geldt een wettelijk bepaalde bewaartermijn van 7 jaar. Gegevens van oud-leden archiveren wij in ons oud-leden archief (NAW gegevens en contactgegevens).

Delen met anderen

Zwem- en Poloklub Budel verkoopt/geeft uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Instanties waar wij de lidgegevens mee delen zijn:

– Koninklijke Nederlandse Zwem Bond; als overkoepelende sportbond/organisatie waarbij onze zwemvereniging is aangesloten.
– Gemeente Cranendonck; Ter verkrijgen van de sportsubsidie.
– Sportlink Services BV; De door de KNZB (verplicht te gebruiken) beschikbaar gestelde administratiesoftware voor leden van de zwemvereniging.

In kaart brengen websitebezoek

Zwem- en Poloklub Budel gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Meer over Cookies vind u in onze Cookie-Disclaimer.

E-mail

Zwem- en Poloklub heeft een eigen nieuwsbrief. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over aanstaande wedstrijduitnodigingen, activiteiten en overige vereniging informatie door de Zwem- en Poloklub indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Zwem- en Poloklub, onder vermelding van WBP, fg@zpkbudel.nl.

Social Media.

Zwem- en Poloklub Budel gaat graag, via het web en social media kanalen, in dialoog met haar leden en bezoekers van de website over haar vereniging en/of activiteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Zwem- en Poloklub Budel volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook en  Twitter. Hierbij spant Zwem- en Poloklub Budel zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Zwem- en Poloklub Budel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Zwem- en Poloklub Budel (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Zwem- en Poloklub Budel is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met Zwem- en Poloklub Budel via fg@zpkbudel.nl.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie aangaande onze vereniging, dan kunt u gebruik maken van ons digitale afmeldformulier (klik hier) of door een e-mail te sturen aan ons via fg@zpkbudel.nl onder vermelding van WBP.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Het inzien en eventueel aanpassen van uw persoonsgegevens kunt u grotendeels zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw persoonlijke account. Via uw persoonlijke-account is het ook mogelijk uw privacy instellingen in te zien en aan te passen. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het daartoe ontwikkelde formulier. Zwem- en Poloklub Budel zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren om te voorkomen dat wij persoonsgegevens per abuis overdragen aan iemand anders dan uzelf.

U kunt ons ook bereiken via:
Internet: https://www.zpkbudel.nl
Email: fg@zpkbudel.nl
Telefoonnummer: +31(0)84-8722506 (Graag duidelijke voicemail met uw naam en nummer achter laten)
Bezoekadres: Sportlaan 7, Budel  (alleen tijdens zwemtijden)

Beveiliging

Zwem- en Poloklub Budel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe maakt onze website/ledenadministratie leverancier onder andere gebruik van HTTPS en SSL. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons in het zwembad of via fg@zpkbudel.nl.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
Zwem- en Poloklub Budel, t.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming, Postbus 2188, 6020 AD Budel of e-mail: fg@zpkbudel.nl.
 

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Bekijk de spelregels van het meldpunt kwetsbaarheden.

Wijzigingen

De Zwem- en Poloklub Budel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de Zwem- en Poloklub Budel een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Zwem- en Poloklub Budel uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in nieuwsbrieven.

Wellicht ook interessant

Statuten Zwem- en Poloklub Budel
Huishoudelijk reglement Zwem- en Poloklub Budel

 

Versie: 20180522.a