Organisatie

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de zwemvereniging Budel bestaat uit vier personen, te weten:

Voorzitter: Edward van Nijmweegen

Secretaris: Esther Mennen

Penningmeester: Marleen Rabijns

Ledenadministratie: Marleen Rabijns

Technische Commissie: Edward van Nijmweegen

Lid: Wiljo Mackus