Organisatie

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de zwemvereniging Budel bestaat uit vier personen, te weten:

Voorzitter: Yvan Segers

Secretaris: Marleen Rabijns

Penningmeester: Marleen Rabijns

Ledenadministratie: Hilde Verslegers

Technische Commissie: Edward van Nijmweegen

Activiteiten commissie

Daarnaast is er ook nog een Activiteiten commissie. Deze commissie bestaat uit 4 personen, te weten:

Debby Lukken (voorzitter)

Joyce Raemaekers

Mathijs Heijmans

Thijs van Tongerloo