Contributie

Contributie 2021/2022 voor 1 jaar

Instroom

Instroom (2 x per week)
€240,-

Startnummers (jeugd)

Startnummers 1 (4 x per week)
€316,-
Startnummers 2 (3 x per week)
€278,-
Startnummers 3 (2 x per week)
€240,-

Trimzwemmers

Trimzwemmen (1 x per week)
€193,-
Trimzwemmen (2 x per week)
€234,-
Trimzwemmen (3 x per week)
€274,-

 

Masters

Masters (1 x per week)
€193,-

Exclusief startnummer

Masters (2 x per week)
€234,-

Exclusief startnummer

Dagstartkaart
€6,50
Startvergunning Masters
€35

Recreanten

Recreanten (Jeugd) (2 x per week)
€234,-
Maximale gezinscontributie
€813,-

Boetes opgelegd door de KNZB worden doorberekend

 

Afmelden als lid kan door schriftelijke opzegging van het lidmaatschap met behulp van het opzegformulier.

Het contributie jaar loopt van 01-01 tot en met 31-12. Als je tijdens het seizoen lid wordt, betaal je een evenredig deel, afgerond op één kwartaal. Bij tussentijdse opzeggingen is men de contributie tot het einde van het jaar verschuldigd.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security