Contributie

Contributie 2024 voor 1 jaar

Instroom

Instroom (2 x per week)
€257,-

Startnummers (jeugd)

Startnummers 1 (4 x per week)
€339,-

Startnummers 2 (3 x per week)
€298,-

Startnummers 3 (2 x per week)
€257,-

Startnummers 4 (2 x per week)
€257,-

 

Trimzwemmers

Trimzwemmen (1 x per week)
€207,-

Trimzwemmen (2 x per week)
€251,-

Trimzwemmen (3 x per week)
€294,-

 

Masters

Pre-Masters (4 x per week)
€339,-

Masters (1 x per week)
€207,-

Exclusief startnummer

Masters (2 x per week)
€251,-

Exclusief startnummer

Dag startvergunning
€6,50

Startvergunning Masters
€35

Recreanten

Recreanten (Jeugd) (2 x per week)
€251,-

Maximale gezinscontributie
€871,-

Boetes opgelegd door de KNZB worden doorberekend

 

Afmelden als lid kan door schriftelijke opzegging van het lidmaatschap met behulp van het opzegformulier.

Het contributie jaar loopt van 01-01 tot en met 31-12. Als je tijdens het seizoen lid wordt, betaal je een evenredig deel, afgerond op één kwartaal. Bij tussentijdse opzeggingen is men de contributie tot het einde van het jaar verschuldigd.