Geen-rubriek

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2020

Posted at 30 augustus 2020 | By : | Categories : Geen-rubriek | Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging algemene ledenvergadering 2020

Beste leden en ouders,

Op dinsdag 15 september 2020 vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van Zwem- en Poloclub Budel plaats.
Locatie en tijd wordt nog nader bepaald of zal eventueel via livestream gevolgd kunnen worden. Dit alles is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de te volgen corona maatregelen.
Wegens de Coronamaatregelen zal iedereen die aanwezig wil zijn zich moeten aanmelden.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar secretaris@zpkbudel.nl of te bellen naar 084-8722506 (1€ per minuut).
Alleen leden die op de dag van de ALV de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt of één ouder/verzorger van leden die op de dag van de ALV de leeftijd van 16 jaar niet hebben bereikt hebben toegang tot de vergadering.

Agendapunten:

  • Welkom
  • Vaststellen notulen ALV 2019
  • Vertrouwenspersoon
  • Financiën
  • Kascontrole
  • Vaststelling contributie 2021
  • Aanstelling kascommissie 2021
  • Technische commissie
  • Ledenadministratie

Indien u niet aanwezig bent, kunt u als stemgerechtigd lid aan een ander stemgerechtigd lid uw volmacht geven om uw stem uit te brengen. Voor stemmingen kan een lid of wettelijke vertegenwoordiger slechts één stem per volmacht van een ander lid uitbrengen. Volmachten dienen door de volmachtverlener en houder gedagtekend en ondertekend te zijn.
Het volmachtformulier vind u als u op deze link klikt

We zien u graag dinsdag 15 september 2020

Met sportieve groet,

Het bestuur van ZPK Budel

Comments are closed.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security